Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 05/03/2018 đến ngày 04/04/2018

23 Tháng Ba, 2018 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Hai Mậu Tuất. Tháng này khắc các tuổi: Đinh Dậu, Ất Dậu, Kỹ Dậu.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 35 và 95 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Phúc lộc may mắn. Có lái xe phải cẩn thận.

Nhâm Tý 47 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.

Canh Tý 59 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Tình có cũng như không.

Mậu Tý 71 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 83 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 34 và 94 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Phúc lộc bình an. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Sửu 46 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 58 tuổi. Nam: Cần nhiều cố gắng hơn nữa. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Có tin buồn.

Kỷ Sửu 70 tuổi. Nam: Dục tóc bất đạt. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có tin buồn. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Sử 82 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 45 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường.

Nhâm Dần 57 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Dần 69 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường.

Mậu Dần 81 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 44 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Cũng như nam. Đề phòng miệng tiếng bất lương.

Quý Mão 56 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 68 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc chủ động thành công. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Kỷ Mão 80 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Bính Thìn 43 tuổi. Nam: Mưu sự nhiểu trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Giáp Thìn 55 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 67 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Qua cơn mưa, trời lại trong sáng. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Thìn 79 tuổi. Nam: Tuổi già vận đến càng hay. Vinh hoa thông thả là ngày bình an. Nữ: Cũng như nam, hưởng tuổi già thanh nhàn.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 30 và 90 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam. Hưởng phúc lộc bình an. Vạn sự thắng ý.

Đinh Tỵ 42 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

At Tỵ 54 tuổi. Nam: Có công mài sắt, có ngày nên kim. Tài lộc vẫn bình thường. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 66 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường.

Tân Tỵ 78 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành tựu như ý muốn. Phúc lộc may mắn.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 29 và 89 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 41 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ.  Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 53 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng bị lừa gạt. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Ngọ 65 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Khôn ngoan trong giao tiếp. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Hưởng phúc lợi may mắn.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Hưởng phúc lộc may mắn.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Gia đạo đầm ấm vui vẻ. Nữ: Công việc chủ động mới mang lại thành công vẻ vang. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 40 tuổi. Nam: Khi nên trời giúp công cho. Làm trai năm kiệu, biết lo mới hào. Nữ: Thành công vì có số trời. Tấm gương hiếu hạnh để đời soi chung.

Đinh Mùi 52 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc thành công tốt đẹp. Gia đạo hạnh phúc vui vẻ.

Ất Mùi 64 tuổi. Nam: Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Quý Mùi 76 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiến tới thành công tốt đẹp. Vạn sự như ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm thân 27 và 87 tuổi. Nam:  Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Thân 39 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Phúc lộc bình an.

Mậu Thân 51 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Thân 63 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng kẻ xấu quanh mình. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Thân 75 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 26 và 86 tuổi. Nam: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng thị phi miệng tiếng.

Tân Dậu 38 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Kỷ Dậu 50 tuổi. Nam: Tháng này khắc tuổi nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Tháng khắc tuổi khó khăn. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 62 tuổi. Nam: Tháng khắc tuổi lại vận khắc xấu. Đây là tháng khó khăn nhất trong năm. Nữ: Cũng như nam. Gặp tháng khắc tuổi khó khăn. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 74 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Tháng khắc tuổi lại gặp vận khắc xấu khó khăn. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 25 và 85 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 37 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 49 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 61 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tuất 73 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam, Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 48 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn

Kỷ Hợi 60 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Đinh Hợi 72 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 84 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
4747 Bourchette
Montreal
(514) 342 2809