Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 06/03/2019 đến ngày 04/04/2019

22 Tháng Ba, 2019 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Hai Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Quý Dậu, Đinh Dậu, Tân Dậu.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Tình cảm nổi trôi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Tý 60 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 72 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đề phòng kẻ xấu ám hại. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức tận tình. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tý 84 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Quý Sửu 47 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 59 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Có tin buồn trong thân tộc xa gần. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Phúc lộc may mắn.

Kỷ Sửu 71 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sửu 83 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Xin chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công viec chủ động càng thành công lớn. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 46 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường.

Nhâm Dần 58 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng kẻ xấu quanh mình.

Canh Dần 70 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Mậu Dần 82 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 33 và 93 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Ất Mão 45 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Quý Mão 57 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Lo nghĩ chỉ tổn hại sức khỏe.

Tân Mão 69 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc phải chủ động mới thành công như lòng mong muốn.

Kỷ Mão 81 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 44 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự trước dở sau hay. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thìn 56 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 68 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong đợi. Mưu sự tại nhân là vậy. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Thìn 80 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự như ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 31 và 91 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Tỵ 43 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

At Tỵ 55 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Phúc lộc bình an. Nữ: Tháng vận khí xấu đầy khó khăn. Đề phòng kẻ xấu quanh mình.

Quý Tỵ 67 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự gặp trở ngại. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Tân Tỵ 79 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động thành công là do mình. Lấy đức thắng số.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 30 và 90 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Mậu Ngọ 42 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc bình an.

Bính Ngọ 54 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Giáp Ngọ 66 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Đức năng thắng số. Nữ: Công việc khá hanh thông. Tận dụng thời cơ tốt.

Nhâm Ngọ 78 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 29 và 89 tuổi. Nam:  Tháng vận khí xấu khó khăn còn nhiều. Chờ đợi và tận dụng thời cơ tốt.

Kỷ Mùi 41 tuổi. Nam: Thời vận xấu chờ cho qua. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Sức người có hạn.

Đinh Mùi 53 tuổi. Nam: Mưu sự trước dở sau hay. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Ất Mùi 65 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Quý Mùi 77 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm thân 28 và 88 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe về đầu mặt. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Thân 40 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Mậu Thân 52 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Bính Thân 64 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 76 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 27 và 87 tuổi. Nam: Tháng vận khí xấu đầy khó khăn. Do đó công ăn việc làm nên giữ ổn định. Nữ: Cũng như nam, không khởi xướng công việc mới. Vì khó thành công như lòng mong muốn.

Tân Dậu 39 tuổi. Nam: Tháng vận khí xấu khó khăn. Công việc tiếp tục ổn định. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Dậu 51 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 63 tuổi. Nam: Tháng vận khí xấu khó khăn. Nên giữ công việc ổn định. Nữ: Cũng như nam giữ gìn công việc ổn định.

Ất Dậu 75 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng y. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Phúc lộc song toàn.

Nhâm Tuất 38 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ bình an. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 50 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Mậu Tuất 62 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức. Thành công lớn. Nữ: Cũng như nam. Công việc thành công lớn. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tuất 74 tuoi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc song toàn.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nữ: Tháng vận khí tốt. Công việc hanh thông. Vạn sự như ý.

Tân Hợi 49 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Thành công đại thành công. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nen giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Hợi 61 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Lo buồn chỉ tổn hao sức khỏe.

Đinh Hợi 73 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 85 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada