Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 07/07/2018 đến ngày 06/08/2018

20 Tháng Bảy, 2018 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Sáu Mậu Tuất. Tháng này khắc các tuổi: Ất Sửu, Kỷ Sửu, Quý Sửu.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Nhâm Tý 47 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thăng tiến. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Gia đạo vui vẻ.

Canh Tý 59 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Mậu Tý 71 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tý 83 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 34 và 94 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Quý Sửu 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thăng tiến. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cố gắng nhiều hơn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Kỷ Sửu 70 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Sử 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Phòng chi tiêu hao tán.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục với tinh thần chủ động. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Dần 45 tuổi. Nam: công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận nơi sông nước.

Nhâm Dần 57 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục đều đặn. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 69 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 81 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Tiếp tục công việc với tinh thần chủ động. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Mão 44 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Quý Mão 56 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Mão 68 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Kỷ Mão 80 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Thìn 43 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Thìn 55 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Thìn 67 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn.

Canh Thìn 79 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 30 và 90 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Tỵ 42 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Có tin buồn. Nữ: Không nên khởi sự các việc quan trọng trong tháng này. Vạn sự thắng ý.

At Tỵ 54 tuổi. Nam: Không nên khởi sự các việc quan trọng vì tháng vận khắc xấu. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Tỵ 66 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Không nên khởi sự các việc lớn. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 78 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Mưu sự khó thành. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 29 và 89 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Mậu Ngọ 41 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Ngọ 53 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Ngọ 65 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn.

Kỷ Mùi 40 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Mùi 52 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Tài lộc vào đều đặn. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Mùi 64 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin buồn.

Quý Mùi 76 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 27 và 87 tuổi. Nam: Sức khỏe là vàng. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc mệt nhọc. Tình cảm nổi trôi phúc tạp.

Canh Thân 39 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng kẻ xấu ganh ghét.

Mậu Thân 51 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Thân 63 tuổi. Nam: Công việc khả quan hơn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Giáp Thân 75 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Dậu 38 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Kỷ Dậu 50 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Lo buồn vô ích.

Đinh Dậu 62 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Ất Dậu 74 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tạm ổn định. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 25 và 85 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Công việc tiếp tục có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Nhâm Tuất 37 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 49 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Tuất 61 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tuất 73 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Cũng như nam. Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Hợi 48 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phúc lộc song toàn.

Kỷ Hợi 60 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán.

Đinh Hợi 72 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc phải chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Hợi 84 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc bình an.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
4747 Bourchette
Montreal
(514) 342 2809