Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 07/07/2019 đến ngày 07/08/2019

19 Tháng Bảy, 2019 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Sáu Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Đinh Sửu, Tân Sửu, Ất Sửu.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Sức khỏe suy kém. Nữ: Được mời tham dự tiệc tùng. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Tý 60 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 72 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Bính Tý 84 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 35 và 95 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 47 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Sửu 59 tuổi. Nam: Cong việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Kỷ Sửu 71 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Sửu 83 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 46 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Nhâm Dần 58 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Canh Dần 70 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng kẻ xấu xung quanh mình.

Mậu Dần 82 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Ất Mão 45 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự như ý.

Quý Mão 57 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Mão 69 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự như ý.

Kỷ Mão 81 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự như ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán.

Bính Thìn 44 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có chiều hướng thăng tiến. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Thìn 56 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự vui vẻ.

Nhâm Thìn 68 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Thìn 80 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Tình cảm nổi trôi phức tạp. Buồn ơi chào mi!

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc ổn định. Phòng rủi ro bất ngờ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Tỵ 43 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng rủi ro bất ngờ. Nữ: Công việc tạm ổn định. Có tin buồn.

At Tỵ 55 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Quý Tỵ 67 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tạm ổn định. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Tỵ 79 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Ngo

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Mậu Ngọ 42 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Ngọ 54 tuổi. Nam: Công việc tạm ổn định. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Ngọ 66 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tạm ổn định. Tình cảm nổi trôi phức tạp.

Nhâm Ngọ 78 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe la vàng. Nữ: Công việc tiếp tục ổn định. Tình cảm giao động phức tạp.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 41 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 53 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Mùi 65 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Có tin buồn.

Quý Mùi 77 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Cũng như nam. Công việc mệt nhọc. Tình cảm nổi trôi phức tạp.

Canh Thân 40 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Sau cơn mưa trời lại sáng. Tình cảm nổi trôi.

Mậu Thân 52 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tạm ổn định. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Thân 64 tuổi. Nam: Công việc tạm ổn định. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Thân 76 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc tạm ổn định. Vạn sứ thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Dậu 39 tuổi. Nam: Công việc tạm ổn định. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Kỷ Dậu 51 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên canh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Dậu 63 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng rủi ro bất ngờ. Nữ: Công việc tạm ổn định. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Ất Dậu 75 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thanh. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Nhâm Tuất 38 tuổi. Nam: Công việc tạm ổn định. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Được hưởng phúc ăn mặc (ăn ngon, mặc đẹp).

Canh Tuất 50 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 62 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tạm ổn định. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tuất 74 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Hợi 49 tuổi. Nam: Công việc tạm ổn định. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phúc lộc bình an.

Kỷ Hợi 61 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Hợi 73 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Hợi 85 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tạm ổn định. Đi xa bất lợi.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada