Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 07/12/2017 đến ngày 04/01/2018

21 Tháng Mười Hai, 2017 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười Một Đinh Dậu. Tháng này khắc các tuổi: Canh Ngọ, Nhâm Ngọ, Bính Ngọ

 

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 34 và 94 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: mưu sự khó thành. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Tý 46 tuổi. Nam: thời khó thế khó. Khó làm yếu ta. Nữ: đường muôn chong gai. Vững lòng chi xá.

Canh Tý 58 tuổi. Nam: Đường trường gắng sức ta đi. Có ngày tới đích ngại gì đường xa. Nữ: Hết cơn khổ cực đến ngày thái lai.

Mậu Tý 70 tuổi. Nam: mưu sự gặp trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Tý 82 tuổi. Nam: công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Quý Sửu 45 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lợi bình an. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý mong muốn.

Tân Sửu 57 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nữ: mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Sửu 69 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phúc lộc, vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường, đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Sử 81 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 44 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Nhâm Dần 56 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành.

Canh Dần 68 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Phúc lộc may mắn. Nữ: Được khen thưởng, cân nhắc trong công việc. Vạn sự như ý.

Mậu Dần 80 tuổi. Nam: Có chuyển đổi trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Có tin buồn.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 31 và 91 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Mão 43 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ.

Quý Mão 45 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Mão 67 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Mão 79 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: công việc tiếp tục thành tựu. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Thìn 42 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Thìn 54 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui lẫn lộn.

Nhâm Thìn 66 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Sức khỏe là vàng.

Canh Thìn 78 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phúc lộc song toàn. Hỷ sự vui vẻ.Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Tỵ 41 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn

At Tỵ 53 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may  mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 65 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Tỵ 77 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui lẫn lộn.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc song toàn.

Mậu Ngọ 40 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Đi xa bất lợi.

Bính Ngọ 52 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Được hưởng phúc ăn ngon mặc đẹp. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Giáp Ngọ 64 tuổi. Nam: Có chuyển đổi trong công việc. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 76 tuổi. Nam: Công việc có thay đổi mới ra khỏi bế tắc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 27 và 87 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Mùi 39 tuổi. Nam: Mưu sự khó thành. Tình cảm diễn biến phức tạp. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Lo buồn vô ích.

Đinh Mùi 51 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Ất Mùi 63 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Mùi 75 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm thân 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc tiến tới thành công. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 38 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Thân 50 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như Nam công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Thân 62 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 74 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 25 và 85 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Dậu 37 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự khó thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Dậu 49 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Dậu 61 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Dậu 73 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 24 và 84 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Nhâm Tuất 36 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Canh Tuất 48 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công tốt đẹp. Có tin buồn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Tuất 60 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 72 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 35 và 95 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tình cảm vương vấn phức tạp. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nê giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Hợi 47 tuổi. Nam: Công việc đang tiến triển tốt đẹp. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Tình cảm dao động.

Kỷ Hợi 59 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Tình có cũng như không. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Đinh Hợi 71 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Tình cảm dao động phức tạp. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý.

Ất Hợi 83 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
4747 Bourchette
Montreal
(514) 342 2809