10/6: Mỹ dùng VN như con bài. Trí thức VN ở Sài-gòn cám ơn Thủ tướng Singapore đã chỉ dạy CSVN

10 Tháng Sáu, 2019 |

Trump vuốt ve Hà Nội ra mặt, để một lần nữa dùng Việt nam như con bài * Tiến sĩ Lê Hiển Dương, cựu hiệu trưởng Đại học Đồng Tháp, nhân danh trí thức VN cám ơn TT Lý Hiển Long nói lời công đạo thay cho dân Khờ-Me và thanh niên Việt Nam đã chết trong chiến tranh xâm lược Campuchia đầy ô nhục.