18/11: Ca ngợi Bồ Tát Thích Trí Quang, Tu Viện Quảng Đức nói Diệm đàn áp PG để Vatican sớm cho anh làm Hồng y!

18 Tháng Mười Một, 2019 |

Cái kết chưa có hậu cho 39 người chết ở Anh!  Người ta đã làm tang lễ lớn, rầm rộ khác với di chúc của HT Thích Trí Quang như đã làm với Hồ Chí Minh, do vô ý hay cố ý? Vài bức ảnh nói lên sự thật về Thích Trí Quang, và việc “ẩn tu” của ông từ năm 1967.