2/12: Phúc-Ngân để người Tàu tự do vào Vân Đồn, Phú Quốc. Nguyễn Đắc Xuân chống, miệt thị chữ quốc ngữ

02 Tháng Mười Hai, 2019 |

Cuối cùng, Phúc lươn lẹo sửa đổi “Luật Đặc Khu” thành “Khu kinh tế”, để người Tàu tự do vào các đặc khu kinh tế, vốn bị dân VN chống dối dữ dội hồi tháng 6 năm 2018. Đây là tiến trình giúp Trung Cộng dần dần thôn tính VN. Đà Nẵng đã ngưng việc đặt tên cho hai vị giáo sĩ Pháp-Bồ đã giúp chúng ta có chữ quốc ngữ ngày nay bởi bè lũ quá khích, hình hài Việt hồn Hán tộc.