29/6: Kim Ngân mặt dày khi mắng đồng chí “ăn quá dày”. Tổng Trọng chèo thêm 5 năm! Phúc và Biển Đông

29 Tháng Sáu, 2020 |

Đại biểu QH Nguyễn Phú Trọng không đủ sức đi gặp cử tri thì tại sao muốn ông “chèo lái” đến đích xã hội chủ nghĩa mà ông hỏi trăm năm nữa có thực hiện được không? Bà Chủ tịch QH Kim Ngân phê bình các đồng chí “ăn quá dày” nhưng quên nhìn cổ tay, thân hình bà… TT Phúc là ai?