29/7: Mỵ Châu thời nay bán cả miếng đất chữ S, biển đảo là chuyện nhỏ. Nhịn TC để được yên ổn?

29 Tháng Bảy, 2019 |

Đứng dậy dân ta ơi: https://bit.ly/2ZdElYH

Nhịn TC để yên? Nhịn đảng CSVN? “Chúng ta cần phải nỗ lực đứng dậy, khéo léo tự mình gầy dựng thêm lực lượng, chuẩn bị cùng nhau đáp ứng cho một cuộc tổng biểu tình cả trăm ngàn người có thể xảy ra bất cứ lúc nào”, (VĐH). Hãy nhìn  dân Hồng Kông trong 8 tuần qua.