GIỜ NGUYỄN HỒNG ANH 20/3: Ý đi với Tàu được gì? Dịch Vũ Hán thay đổi thế giới. Nguyễn Phú Trọng với dân: sống chết mặc bây

20 Tháng Ba, 2020 |

Chủ tịch Nước vắng mặt suốt thời gian Dịch-Tập-Cận-Bình tấn công VN và thế giới. Đến ngày 19.3 xuất hiện (bất thình linh như ma sau vụ bị đột quỵ), nhưng chỉ lo sắp xếp người ăn trên ngồi trốc, coi đảng là “việc hệ trọng” không một lời với dân đang lo lắng vì đại dịch 100 năm có một lần.