GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 26/6: Đa số dân nói Việt Nam có dân chủ!? Nghe Bình Nhưỡng-Hòa Bình tranh cãi: lý lịch Chánh án Tối ngu

26 Tháng Sáu, 2020 |

Dalia Research, tổ chức tìm thị trường và khuynh hướng tiêu thụ nói 71% dân VN tin VNCS có dân chủ. Tạp chí The Economist xếp hạng VN 136/167 nước theo chỉ số dân chủ (Bắc Hàn đứng 167), tức VN thuộc loại chế độ độc tài. Freedom House liệt VN vào danh sách những nước không có tự do internet nhưng PNV Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng nói “bảo đảm quyền tự do ngôn luận và tiếp cận thông tin là chính sách nhất quán của VN được quy định trong hiến pháp! Đúng là nói như Vẹm!