GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 29/11: Từ Sách trắng đến cờ trắng, VC hèn, quy phục TC. Đường sắt Vân Nam – Hải Phòng, quốc lộ 1A, áo dài… của Tàu! Thủ hiến Andrews có nghe?

29 Tháng Mười Một, 2019 |

“Ổn định chế độ” CSVN là tối thượng. Từ 3 không đến 4 không, sách trắng Quốc phòng VN 2019 biểu lộ sự đầu hàng của VC trước quyết tâm xâm lăng của Tàu Cộng  *Hết áo dài VN là y phục truyền thống Tàu đến Quốc lộ 1A là của China  *TS Phạm Chi Lan phản đối đường sắt Lào Cai – Hải Phòng 100 ngàn tỉ Hồ tệ vì đó là cách  giúp TC thực mộng xâm chiếm VN và Biển Đông *Cư dân và thương gia vùng North Richmond yêu cầu Thủ hiến Andrews dời phòng chích ma túy đi nơi khác, ngay lúc này.