THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 1.8.2019: Bãi Tư chính, VC hết đường đi dây, chỉ còn 1 đường sống tạm! Thủ tướng Úc đi VN để làm gì?

01 Tháng Tám, 2019 |

VIỆT NAM: Hà Nội có thái độ quyết liệt hơn với TC (bắt con bạc TC ở Hải Phòng), nhưng nếu tàu TC thăm dò và thấy Tư Chính có nhiều dầu hỏa, chuyện gì sẽ xảy ra? Mỹ có cần Cam Ranh như Hà Nội tưởng không?

THẾ GIỚI: Hồng Kông tiếp tục biểu tình lớn và có bạo động, liệu TC sẽ đưa quân đàn áp? TT Anh Boris Johnson sẽ thân thiện với TC hơn?

ÚC: Thủ tướng Morrison sẽ đi VN trong tháng này và vụ công dân gốc Việt Châu Văn Khảm bị bắt * Bạo động tại Đại học Queensland giữa các nhóm người Hoa thân và chống Bắc Kinh.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.