THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 2.4.2020: Việt Nam bị phong tỏa toàn bộ 15 ngày! Virus Vũ Hán phá sản kinh tế VN ra sao? Nhiều ca nhiễm!

02 Tháng Tư, 2020 |
VIỆT NAM: Thử nghiệm ngẫu nhiên virus Vũ Hán trên 753 người ở 3 quận Hà Nội cho kết quả 3 người bị dương tính, thì với dân số 95 triệu người, sẽ có khoảng 378 ngàn người bị nhiễm, chứ không phải chỉ trên 200 người bị nhiễm như ngụy quyền CSVN công bố!
THẾ GIỚI: Hoa Kỳ, Ý và Tây Ban Nha bị nhiễm virus Vũ Hán nhiều hơn Trung Cộng, vì sao?
ÚC: Chính sách duy trì việc làm JobKeeper với $130 tỉ Úc kim sẽ chi cho mỗi công nhân $1,500 đô mỗi 2 tuần qua trung gian chủ nhân, kéo dài 6 tháng, là chính sách kích thích kinh tế hào phóng nhất thế giới của Úc.
COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.