Thêm rao vặt

Bạn đang đăng rao vặt ở trang Rao Vặt mạng lưới TVTS tiếng Việt.

 

Rao vặt này sẽ chỉ hiển thị ở trang tiếng Việt.

 

** Nếu muốn đăng trên báo giấy TiVi Tuần-san, xin điện thoại tòa soạn số (03) 9417 1292 hoặc email cho [email protected]

 

*** Xin lưu ý: Để đặt một quảng cáo trên báo, TVTS yêu cầu xác nhận / quảng cáo tài liệu / thanh toán từ khách hàng trước 6pm ngày Thứ Sáu để quảng cáo của bạn xuất hiện vào Thứ Tư sau.

Thông Tin Liên Lạc

Chi Tiết

Tùy chọn nâng cấp rao vặt

Standard
Visible 7 days
No Image Upload.
$5.00
Standard+
Visible 7 days Featured
No Image Upload. Featured Ad!
$8.00
Premium
Visible 7 days
1 Image Upload.
$7.00
Premium+
Visible 7 days Featured
3 Image Uploads. Featured Ad!
$10.00
Gold
Visible 30 days Featured
5 Image Uploads. Featured Ad!
$20.00