THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 1.11.2023: Kinh tế VN xuống dốc. Bamboo Airways sắp phá sản. Lý Khắc Cường đột tử. TT Úc Albanese đi Tàu

01 Tháng Mười Một, 2023 |

Hôn nay 1/11 Chủ tịch BCH CD9NVTD-Vic Nguyễn Quang Duy và LS Nguyễn Tân Hải được Bộ trưởng Di trú Liên bang Úc mời họp. Đón xem tường thuật trên báo điện tử etvts phát hành ngày 8/11. Hãy đọc và giới thiệu báo điện tử etivituansan. Vào google, đánh từ khóa: www.etvts.com.au Bàn luận về xung đột khắp thế giới, sinh hoạt và tranh chấp trong Cộng đồng VN tại Úc. Địa chỉ quảng cáo các dịch vụ mà những người sống ở Melbourne cần dùng tới.