THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 14.2.2024: Tổng Trọng mừng Xuân, Đảng trước Dân sau! Trump xúi Nga tấn công NATO, cơ hội cho Biden thắng?

14 Tháng Hai, 2024 |

Muốn xem chi tiết chương trình Hội Chợ Tết Giáp Thìn trong 2 ngày cuối tuần tại công viên Footscray Park, hãy vào tuần san điện tử www.etvts.com.au xem ở trang 26.