THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 24.1.2024: Ai ra lệnh bắt Nguyễn Công Khế? Biden nói Cộng hòa sẽ đề cử Trump. Cựu TT Morrison có job thơm

24 Tháng Một, 2024 |

Úc đã âm thầm dẹp Gold visa (Thị thực Vàng, chỉ cần mang vào Úc $5 triệu đô-la), một loại visa không mang lợi cho Úc bao nhiêu nhưng bị lạm dụng, trong đó có các tay tham nhũng mang tiền ra nước ngoài hay tội phạm rửa tiền. Xem thêm chi tiết ở tuần báo điện tử tuần này tại www.etvts.com.au trang 29.