THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 29.11.2023: Vạn Thịnh Phát, vụ lừa thế kỷ! Bắt Lưu Bình Nhưỡng, đảng CS tự vả vào mặt mình! Hamas-Israel

29 Tháng Mười Một, 2023 |

Tại sao gọi là vụ lừa thế kỷ? Lưu Bình Nhưỡng được dân cảm mến là nỗi lo sợ của đảng CSVN. Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ viên tịch