THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 6.3.2024: Đại án Vạn Thịnh Phát, Đảng giơ cao đánh khẽ? Biểu tình chống TT CS Phạm Minh Chính ở Melbourne

06 Tháng Ba, 2024 |

Bấm link này: www.etvts.com.au để xem tin tức, bài vở, bình luận của báo giấy TiVi Tuần-san bây giờ đã trở thành báo điện tử electronic magazine. Báo trình bày đẹp mắt, miễn phí, xem bất cứ lúc nào trong tuần, mỗi số nằm trên mạng 1 tuần bắt đầu mỗi Thứ Tư.