THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 8.11.2023: Sáng tác ca khúc chửi quan tòa VC? Do Thái quyết đánh Hamas đến cùng! Úc phải coi chừng Tàu Cộng

08 Tháng Mười Một, 2023 |

Bấm www.etvts.com.au để đọc thêm những bài viết về “Viện Bảo tàng Việt Nam tại Úc” hiện hoạt động như thế nào, tương lai về đâu; cuộc chiến Do Thái – khủng bố Hamas dưới mắt các nhà bình luận; chuyến Hoa du gặp tập Cận Bình của Thủ tướng Úc Albanese… Tuần báo điện tử etvts (nguyên là tuần báo giấy TiVi Tuần-san) hàng tuần mang thế giới đến gần bạn đọc.