TÌM HIỂU RƯỢU VANG – TẬP 6: CẤT TRỮ RƯỢU VANG – CELLARING WINE

05 Tháng Một, 2017 |

Chương trình “TÌM HIỂU RƯỢU VANG”
TẬP 7: CẤT TRỮ RƯỢU VANG – CELLARING

* Disclaimer: Ý kiến trong các video “Tìm hiểu rượu vang” là của cá nhân người trình bày. Quý khán thính giả cần tham khảo với các chuyên gia khi mua rượu, cất trữ rượu hay đầu tư vào rượu. *

Muốn xem thêm, hãy viếng: http://tvtslive.wpengine.com/vi/
To see more, visit: http://tvtslive.wpengine.com/en/