TVTS presents Hong Anh Nguyen Live in Concert

12 Tháng Ba, 2016 |

A highlight of Hong-Anh Nguyen Live in Concert, presented by TiVi Tuan-san newspaper.

*** Đây là video clip trích đoạn buổi biểu diễn. DVD ghi lại toàn bộ chương trình dài 2 tiếng rưỡi sẽ được thực hiện và phát hành trong thời gian tới.