Việt Nam sử dụng amiang nhiều thứ 7 thế giới

31 Tháng Tám, 2020 | Uncategorized

Việt Nam nằm trong top 7 nước sử dụng nhiều amiang nhất thế giới. Trong nhiều năm, lượng amiang nhập vào Việt Nam khoảng 60 nghìn tấn/năm.

Thông tin vừa nói được đưa ra tại hội thảo “Xử lý các chất thải nguy hại trong đó có amiang” do Hội Khoa học kỹ thuật An toàn – Vệ sinh lao động Việt Nam – VOSHA phối hợp với Union Aid Abroad APHEDA tổ chức hôm 31/8.

Việc sử dụng amiang quá nhiều trong thời gian qua khiến Việt Nam đang phải đối mặt với 10 triệu tấn amiang xi măng đã và đang trở thành chất thải nguy hại.

Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, việc chưa chú trọng giảm sử dụng, tái sử dụng, tái chế… dẫn đến khối lượng chất thải rắn phải chôn lấp cao, nhiều khu vực chất thải chôn lấp ở các bãi chôn lấp tạm, lộ thiên gây ô nhiễm cho môi trường.

Theo Giáo sư Lê Vân Trình, Chủ tịch VOSHA, hiện nay Việt Nam chưa có chế tài phân loại và chưa đồng bộ trong thu gom đối với chất thải nguy hại, trong đó có amiang, gây nhiều rủi ro cho cộng đồng. Hiện còn khoảng 132 bãi chôn lấp, là cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và cần phải xử lý ô nhiễm.

Còn theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Khuông thuộc VOSHA, hiện nay một số quy định của pháp luật liên quan đến quản lý chất thải nguy hại còn chung chung, quy định về vận chuyển chất thải mới chỉ dừng lại ở việc chịu hoàn toàn trách nhiệm nhưng chịu trách nhiệm như thế nào, hình thức ra sao thì pháp luật chưa quy định.

Ông Khuông cho rằng, với 10 triệu tấn chất thải amiang xi măng, nếu Việt Nam không đưa vấn đề này vào Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi thì rất nguy hiểm cho tương lai sức khỏe của người dân Việt Nam. Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi cần phải quản lý chất thải nguy hại theo thông lệ quốc tế và theo các Công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.