VN và Úc ký tuyên bố chung về hợp tác thông tin- truyền thông… quản lý nội dung thông tin, xử lý tin giả?

09 Tháng Tám, 2023 | Uncategorized,Tin Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Michelle Rowland ký Tuyên bố chung về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Photo coutesy: Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc via RFA

Tuyên bố chung hợp tác trong lĩnh vực thông tin- truyền thông giữa Việt Nam và Australia vừa được ký kết. Đây là văn kiện đầu tiên thuộc dạng này giữa Bộ Thông tin- Truyền thông (TT-TT) Việt Nam và Bộ Hạ tầng & Truyền thông Australia.

Tin do truyền thông Nhà nước Việt Nam loan ngày 4/8 nêu rõ Tuyên bố chung do Bộ trưởng TT-TT Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng ký với Bộ trưởng Bộ Hạ tầng & Truyền thông Australia Michelle Rowland, nhân chuyến công tác của ông Nguyễn Mạnh Hùng tại Australia.

Theo Tuyên bố chung vừa nêu, hai phía Việt Nam và Australia sẽ thiết lập các cơ chế hợp tác chính thức và thường xuyên để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm xây dựng thể chế, chính sách, hoàn thiện môi trường để tăng tốc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, các quy định quản lý mạng xã hội, nội dung thông tin trên mạng và xử lý tin giả.

Tin cho biết hai phía đồng ý sẽ xem xét thành lập các nhóm công tác theo từng nhóm lĩnh vực vừa nêu để có thể phối hợp hiệu quả hơn và hỗ trợ cho hợp tác của các tổ chức, doanh nghiệp liên quan tại hai nước.

Việc ký Tuyên bố chung đầu tiên giữa bộ trưởng ngành thông tin – truyền thông Việt Nam và Australia được thực hiện trong khuôn khổ hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023.

(Nguồn: RFA)

Video: Việt Nam và Úc ký tuyên bố chung về hợp tác thông tin- truyền thông từ phút 14’23”