Thông báo không công nhận chức vụ và vai trò ông Nguyễn Việt Long bởi các thành viên Hội Đồng Cố vấn & Giám sát TB Victoria, Úc

25 Tháng Mười, 2023 | Người Việt đó đây,Tin nước Úc
Ông Nguyễn Việt Long (trái) Chủ tịch Hội đồng CV&GS chuyện trò với ông Phó Quốc Vân, cựu Tổng Thư ký của Ban Chấp Hành Cộng Đồng nhiệm kỳ 2023-2025 được 1,525 cử tri bỏ phiếu ủng hộ, đang bị Đại Hội Bất Thường ngày 21/10/2023 họp nêu ra trên một tá “vi phạm trầm trọng” và sau đó bỏ phiếu bãi nhiệm với tỉ số 95-23. Người ngồi góc trái là Ông Lý Công Thạch, thư ký Hội Đồng CV&GS. Hình chụp lại từ video Hướng Dương với chú thích hình của TVTS

Melbourne, ngày 25 tháng 10 năm 2023

Kính thưa:

– Ông Chủ tịch Nguyễn Quang Duy và Ban Chấp Hành CĐNVTD Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,

– Quý vị Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn và đoàn thể,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Tôi Trần Khánh Dư Phó Chủ tịch Hội Đồng Cố Vấn & Giám Sát (HĐCV & GS) nhận thấy trong thời gian qua đã có những xáo trộn và chia rẽ trầm trọng trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria.

Nguyên nhân gây ra là do ông Nguyễn Việt Long Chủ tịch HĐCV & GS liên tục kêu gọi truất phế và bất tín nhiệm ông Chủ tịch CĐNVTD tại Victoria với nhiều lý do rất mơ hồ mà phần lớn là do ông bịa ra và nhất quyết tổ chức Đại Hội Bất Thường để đạt được tham vọng là truất phế Chủ tịch Nguyễn Quang Duy. Nhưng ông quên đi là Chủ tịch CĐNVTD tại Victoria là do đa số người dân Úc gốc Việt bầu ra, với trên 2,500 người tham dự bầu cử, chứ không phải chỉ một nhúm nhỏ người không rõ gốc gác mà có thể đưa ông Duy lên được.

Rất nhiều lần tôi đã góp ý với ông Nguyễn Việt Long, chúng ta là những người tị nạn chính trị, để Cộng Sản không lọt vào Cộng Đồng thì chúng ta chỉ nên góp ý và cố vấn vừa phải thôi và để cho Ban Chấp Hành Cộng Đồng có thời gian chứng tỏ công sức của họ. Họ chỉ mới bắt đầu vài tháng, họ không làm theo ý muốn của ông Long, nên bị đánh phá tơi bời thì còn sức đâu mà lo cho Đồng Hương. Ví dụ tổ chức Hội Chợ Tết 2024 là một chương trình được sửa soạn công phu rất tốn công và tốn sức, đã lo đủ chuyện còn bị đánh phá thì làm sao hoàn thành nhiệm vụ lo cho đồng hương được nữa.

Vì vậy chúng tôi Phó Chủ tịch Trần Khánh Dư HĐCV & GS và Hoàng Kim Ánh Ủy viên HĐCV & GS, quyết định ra thông báo nầy kể từ ngày hôm nay 25/10/2023 không còn công nhận ông Nguyễn Việt Long trong vai trò và chức vụ Chủ tịch HĐCV & GS, và dĩ nhiên chúng tôi cũng không công nhận kết quả của Đại Hội Bất Thường (21-10-2023) do cá nhân ông Nguyễn Việt Long tổ chức.

Trân Trọng,

Trần Khánh Dư

Phó Chủ Tịch HĐCV & GS

Hoàng Kim Ánh

Ủy viên HĐCV & G