Tử vi

28 Tháng Một, 2020 | Tử vi

Năm “Chuột” với các tuổi Tý- bài của Phong thủy Tử vi gia Thiên Phúc, Montreal, Canada

Phong Thủy Tử Vi Gia Thiên Phúc *** CHO ĐẾN NAY câu hỏi vì sao Cổ nhân lại chọn con Chuột là con vật đầu tiên trong mười hai con

Xem chi tiết
17 Tháng Một, 2020 | Tử vi

Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 02/01/2020 đến ngày 03/02/2020

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười Hai Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Ất Mùi, Đinh Mùi, Tân Mùi. Tý Vận khí chung cho cả

Xem chi tiết
20 Tháng Mười Hai, 2019 | Tử vi

Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 07/12/2019 đến ngày 05/01/2020

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười Một Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Mậu Ngọ, Bính Ngọ, Canh Ngọ. Tý Vận khí chung cho cả

Xem chi tiết
22 Tháng Mười Một, 2019 | Tử vi

Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 07/11/2019 đến ngày 06/12/2019

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười Kỷ Hợ. Tháng này khắc các tuổi: Tân Tỵ, Ất Tỵ, Kỹ Tỵ. Tý Vận khí chung cho cả 5

Xem chi tiết
25 Tháng Mười, 2019 | Tử vi

Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 08/10/2019 đến ngày 06/11/2019

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Chín Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Canh Thìn, Giáp Thìn, Mậu Thìn. Tý Vận khí chung cho cả 5

Xem chi tiết
20 Tháng Chín, 2019 | Tử vi

Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 08/09/2019 đến ngày 07/10/2019

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Tám Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Tân Mão. Quý Mão, Kỹ Mão. Tý Vận khí chung cho cả 5

Xem chi tiết
16 Tháng Tám, 2019 | Tử vi

Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 08/08/2019 đến ngày 07/09/2019

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Bảy Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Canh Dần, Nhâm Dần, Bính Dần. Ty Vận khí chung cho cả 5

Xem chi tiết
19 Tháng Bảy, 2019 | Tử vi

Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 07/07/2019 đến ngày 07/08/2019

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Sáu Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Đinh Sửu, Tân Sửu, Ất Sửu. Tý Vận khí chung cho cả 5

Xem chi tiết
21 Tháng Sáu, 2019 | Tử vi

Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 06/06/2019 đến ngày 06/07/2019

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Năm Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Bính Tý, Canh Tý, Giáp Tý. Tý Vận khí chung cho cả 5

Xem chi tiết
17 Tháng Năm, 2019 | Tử vi

Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 06/05/2019 đến ngày 05/06/2019

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Tư Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Đinh Hợi, Kỷ Hợi, Quý Hợi. Tý Vận khí chung cho cả 5

Xem chi tiết
1 2 3 4 5 17