THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 13.3.2024: Ghế Tổng Bí thư dành cho Phạm Minh Chính sau đi Úc? Mỹ: ngưng đánh Gaza. Giáo hoàng & cờ trắng

13 Tháng Ba, 2024 |

Bấm link này: www.etvts.com.au để xem tin tức, bài vở, bình luận của báo giấy TiVi Tuần-san bây giờ đã trở thành báo điện tử electronic magazine. Báo trình bày đẹp mắt, miễn phí, xem bất cứ lúc nào trong tuần, mỗi số nằm trên mạng 1 tuần bắt đầu mỗi Thứ Tư.