40 năm: Dòng Máu Việt Nam Nguyễn Hồng-Anh viết 1984 , trình diễn ở Footscray Park tết Giáp Thìn 2024

13 Tháng Tư, 2024 |

40 năm: Dòng Máu Việt Nam Nguyễn Hồng-Anh viết 1984 , trình diễn ở Footscray Park tết Giáp Thìn 2024

Đây là một trong 43 ca khúc tác giả Nguyễn Hồng-Anh viết từ năm 1976 ở Sài Gòn, trại tị nạn Galang và thành phố Melbourne. Tất cả đã được đưa lên mạng với nhiều ca sĩ khác nhau trình bày. Có thể xem trong danh mục “Dòng nhạc Nguyễn Hồng-Anh” của trang mạng tvtsonline.com.au