THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 18.10.2023: Công an VN mua mã độc do thám. Do Thái-Palestine: Thế chiến Thứ 3 bắt đầu? Ý dân, NO thắng YES

18 Tháng Mười, 2023 |

Thứ Bảy 21/10/2023 lúc 12 giờ trưa, Ban Chấp hành Cộng đồng NVTD Tiểu bang Victoria tổ chức ăn trưa xem văn nghệ, “Giới Thiệu Hội Chợ Tết Giáp Thìn 2024 Nhớ Về Sài Gòn” tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng ở North Sunshine (Đền Thờ Quốc Tổ). Giá vé ủng hộ gây quỹ: $25/người. Xem chi tiết ở mạng tvtsonline.com.au hay báo điện tử www.etvts.com.au (trang 2 và 3)