THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 24.05.2022: Phạm Minh Chính thể hiện văn hóa CHỬI. Mariupol đầu hàng. TT Albanese-China, thay đổi gì không

24 Tháng Năm, 2022 |

Đài Lê (Lê Trang Đài) thắng cử, trở thành người Việt đầu tiên làm dân biểu liên bang Úc. Cô cũng là người vận động TP Fairfield thông qua Nghị quyết công nhận Cờ Vàng biểu tượng của người Việt tự do. Xem link: https://bit.ly/3wHVDPG