THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 25.10.2023: Nữ hoàng Nội y bị bắt! Ai dội bom bệnh viện Hamas? Tòa án Kangaroo xử Ban Chấp hành Cộng Đồng

25 Tháng Mười, 2023 |

Ông Nguyễn Việt Long và nhóm Xã Hội Dân Sự ở Victoria vi phạm Nội quy Cộng Đồng khi “xử” vắng mặt Ban Chấp hành VCA-VIC mà không tuân theo thủ tục, là hành động của một nhóm “kiêu binh” tự cho đã đưa những người trong liên danh Xây Dựng và Phát Triển lên với 1,525 phiếu bầu thì có thể hạ BCH xuống với 95 phiếu! Đúng là nhón “xã hội dân… sợ”! Dân không sợ! BCH cũng không sợ, vẫn ngồi đó cho hết nhiệm kỳ 2022-2025 dù ông Long hù “bụt nhà không thiêng thì sẽ nhờ… bên ngoài”. Kiện chăng? Bài học ở NSW 2 năm qua còn đó. Cập nhật: Cty Viện Bảo Tàng thông báo rút ra khỏi hợp đồng mua đất ở Footscray và đang tìm đất khác để xây…