THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 28.2.2024: Tàu hải cảnh TC tới bãi Tư Chính thực hiện cam kết Chia Sẻ Tương Lai! Dàn chào TT Chính tới Úc

28 Tháng Hai, 2024 |

Bấm link này: www.etvts.com.au để xem tin tức, bài vở, bình luận của báo giấy TiVi Tuần-san bây giờ đã trở thành báo điện tử electronic magazine. Báo trình bày đẹp mắt, miễn phí, xem bất cứ lúc nào trong tuần, mỗi số nằm trên mạng 1 tuần bắt đầu mỗi Thứ Tư.