GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 4.11.2021: Cách các nữ đại gia Phương Thảo & Kimmy Dương cho Anh-Mỹ tiền. Hồ Chí Minh có nhân cách tu sĩ?

04 Tháng Mười Một, 2021 |

Nếu VN hiện nay không phải là nhà nước CS chuyên chính, kiên định tiến lên xã hội chủ nghĩa thì Phạm Minh Chính và Nguyễn Thị Phương Thảo được tiếp đón trọng thị tại Anh là đều đáng mừng và hãnh diện cho toàn dân. Cho tiền kiểu này là thả con săn sắt bắt con cá rô.