5/10: Xem thái độ của Nguyễn Phú Trọng với Tập và Trump! Nguyễn Thiện Nhân cần đổi tên, vì làm điều xấu

05 Tháng Mười, 2020 |

Nguyễn Phú Trọng hãy nghe cựu đại sứ Phạm Quang Vinh nói về sự minh bạch trong vấn đề bệnh hoạn của TT Trump. Nguyễn Thiện Nhân không có tên trong Đại học Magdeburg của Đức có thể Nguyện Thiện Nhân không phải là tên thật trên giấy khai sinh. Các ông VC có tên giả, bí danh là chuyện bình thường.