THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 6.12.2023: Tội danh khác? Lưu Bình Nhưỡng bị Đảng đánh hội đồng! Kissinger có công với Mỹ có tội với VNCH

06 Tháng Mười Hai, 2023 |

CSVN kiểm duyệt thế này thì làm sao “Việt Nam vươn đến giải Nobel Văn học”? Làm ăn với cộng sản Việt cũng không đáng tin như với cộng sản Tàu. Nói gì đi nữa Do Thái vẫn có quyền tự vệ. Ông Chủ tịch Giám sát Nguyễn Việt Long nên ngừng làm chuyện giám sát hoang tưởng.