Dòng máu Việt Nam – Nguyễn Hồng-Anh viết và trình bày

05 Tháng Năm, 2020 |

Sáng tác năm 1984 tại thành phố Melbourne. Tác giả thu âm năm 2012. Ca khúc này làm đài hiệu, mở đầu cho chương trình Giờ Nguyễn Hồng-Anh hàng tuần đầu tiên vào ngày 25.1.2019.  Trình diễn bởi một ban hợp ca ở Little Saigon, California trong chuyến lưu diễn năm 2014.