GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 16.9.2021: Bác Trọng hãy giáo dục Phương Hằng! Trump đòi truy tố tướng Mỹ phản quốc.Tàu ngầm nguyên tử Úc

16 Tháng Chín, 2021 |

Các video của cháu Nguyễn Phương Hằng có hợp đạo đức HCM không, hỡi nhà giáo Nguyễn Phú Trọng? Đại tướng Mark Milley bí mật nói với kẻ địch sẽ báo trước nếu Mỹ tấn công Tàu, có phạm vào tội phản quốc không? Chống Tàu, Úc chế tàu ngầm nguyên tử với sự hỗ trợ của Mỹ, Anh.