GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 18/2. Sử bị xóa? Tàu xua 60 vạn quân qua biên giới đánh VN vào ngày nào? Ai cay cú vì Trump trắng án

18 Tháng Hai, 2021 |

42 năm xua quân giết hàng chục ngàn binh sĩ và dân lành nước Việt, thắp nén nhang tưởng nhớ họ mà đi làm chuyện ruồi bu trồng cây theo lời Hồ Chí Minh dạy? Biden, Pelosi và truyền thông cánh tả sẽ điên tiết vì sự trở lại của Trump.