GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 7/1: Biểu tình bạo động ở thủ đô Hoa Kỳ, 1 người chết. Quốc Hội tiếp tục thảo luận kết quả bầu cử

07 Tháng Một, 2021 |

Quốc hội họp phê chuẩn phiếu xác nhận của đại cử tri đoàn không chỉ là biểu tượng (gật đầu như CSVN) nhưng còn để các vị dân cử đưa ra nguyện vọng của cử tri nếu họ không hài lòng. Biểu tình là quyền trong thể chế dân chủ nhưng không được bạo động, nhất là đột nhập vào quốc hội!