THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 17.05.2022: Bò dát vàng thua chửi thề? Phạm Minh Chính: Mẹ nó sợ gì đâu! Trọng: dân không được làm chủ đất. Bầu cử Úc: bầu cho ai?

17 Tháng Năm, 2022 |

Nghe các nhà lãnh đạo Việt Nam (thủ tướng, bộ trưởng, tướng lãnh) chửi thề, gọi quan chức Mỹ là nó, thằng trong khi chờ đợi Ngoại trưởng Mỹ Blinken. Bấm link https://bit.ly/3wkC4xP Nhà báo Bill Hayton: Xấu hổ cho phái đoàn Việt Nam nên Bộ Ngoại giao Mỹ dường như phải gỡ video xuống.