THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 19.10.2021: Tổng Trọng, bức tranh kinh tế ảm đạm! Vinfast qua Mỹ cạnh tranh Tesla. Lũ lụt vì ai? Ai lo?

19 Tháng Mười, 2021 |

VN đối phó với dịch, thất nghiệp nhưng thiếu nhân công! Mang xe đi đấu xứ người coi chừng gãy càng. Không dễ thắng Donald Trump, dù là chuyện bạo động ở QH ngày 6/1. Úc sẽ tham dự hội nghị khí thải với chương trình Úc đặt ra. Các tiểu bang ở Úc lần lượt mở cửa.