THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 21.9.2021. Oai: Úc ngồi vào ghế “Tứ Cường” với tàu ngầm nguyên tử, lại xét đơn TC xin vào Hiệp định CPTPP

21 Tháng Chín, 2021 |

AUKUS là một hiệp ước thế kỷ, cho phép Úc vào câu lạc bộ 6 nước có tàu ngầm nguyên tử. Úc lại là một trong 3 nước xét đơn Trung Cộng xin vào Hiệp định Đối tác Toàn diện & Tiến bộ Xuyên Thái bình dương. Úc hủy hợp đồng với Pháp vì quyền lợi của nước Úc (xã luận của TVTS)