THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 22.10.2020: Thù trả chưa xong đầu đã bạc Tổng Trọng đốt cỏ còn lại? Phúc át Vượng. Truyền thông Mỹ hư đốn

22 Tháng Mười, 2020 |

VIỆT NAM: Tất Thành Cang năm 2018 bị mất chức Phó Bí thư Thành Hồ, ủy viên Trung ương, nay không cho tái ứng cử vào đảng bộ Thành Hồ!  Quên lũ lụt, Trọng và Phúc lo củng cố quyền lực và chia chác ghế chuẩn bị họp Đại hội Khóa 13.

THẾ GIỚI: Cuộc tranh luận vào ngày 22.10 (ngày giờ HK) sẽ quyết định phần nào kết quả bầu cử ngày 3.11.

ÚC: TNS James Patterson đề nghị giới hạn ký giả TC vào Quốc hội Úc. Các doanh gia yêu cầu Thủ hiến TB Victoria giảm bớt việc phong tỏa.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.