THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 23.12.2020: Thiết quân luật tại Mỹ? Sẽ có bạo loạn không? Ai sẽ là Tổng Bí thư CSVN? Sydney và virus Vũ Hán

23 Tháng Mười Hai, 2020 |

VIỆT NAM: BT Công an Tô Lâm muốn tạo thành thích nên báo cáo Hồ Thị Kim Hoa đã bị bắt. Nguyễn Phú Trọng đốt các bó củi thừa trước tết.

THẾ GIỚI: Vấn nạn lớn nhất bây giờ tại Mỹ là bất cứ ứng viên TT nào thất cử trong tương lai cũng có thể dùng những chiến thuật như TT Trump để trì hoãn việc thực hiện các tiến trình trong cuộc bầu cử tổng thống.

ÚC: Quốc hội thông qua luật Quan hệ Quốc tế: Chính phủ Liên bang được quyền hủy bỏ bất cứ hợp đồng nào của tiểu bang hay viện đại học, viện lý do an ninh.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.