THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 24.8.2021: Mây đen phủ Sàigòn. Tướng Giang thề: KHÔNG THẮNG KHÔNG VỀ! Kamala Harris đến VN mang quà gì?

24 Tháng Tám, 2021 |

Vẫn chống dịch Vũ Hán bằng “hệ thống chính trị”, diệt kẻ thù vô hình bằng lực lượng hữu hình là công an và quân đội. Tướng Giang thề “không thắng không về”. Hãy xin bà Phó Tổng thống Mỹ viện trợ khẩn cấp vaccine ma-dê in USA, thì Giang sẽ sớm về Hà Nội!