THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 31.8.2021: Thủ tướng VN đã đầu hàng dịch bệnh! Dinh toàn quyền Mỹ ở Hà Nội. Biden rút quân nhục nhã nhất

31 Tháng Tám, 2021 |

Ngày 29.8 Phạm Minh Chính nói: “Chúng ta phải sống chung lâu dài với dịch bệnh, không thể khống chế tuyệt đối”. Các cựu đại sứ VN: “Quan hệ giữa VN và Mỹ đã vượt quá tầm đối tác toàn diện”! Mẹ tử sĩ bị đặt bom ngày 26.8 phẫn nộ: Mỹ chiến đấu 20 năm để kết thúc như thế này sao?