11/2: Trump họp ở Hà Nội, Trọng có 3 lợi. VN đợi 100 năm nữa sẽ bằng Singapore lúc này, nhờ ơn đảng!

11 Tháng Hai, 2019 |

Trọng và Phúc ngày đêm vận động, cuối cùng được hãnh diện đón Trump, người mạt sát chủ nghĩa xã hội gieo lầm than. Bộ Trưởng Nguyễn Chí Dũng nói thu nhập bình quân của Việt Nam hiện nay chỉ bằng Hàn Quốc năm 1980 (thua gần 40 năm, dù năm 1960 VNCH hơn xa Hàn Quốc!). Ôi tự hào thay các nhà lãnh đạo Việt Cộng (Vietnamese Communist)! Cho nên nhà báo Nguyễn Đức đã viết bài: “Nguyễn Phú Trọng: lú vẫn hoàn lú”.