12/8: Hải Dương rút, và đã trở lại! Trọng bỏ chính sách 3 KHÔNG thì không mất nước. Tư Chính có cơ lâm nguy!

12 Tháng Tám, 2019 |

Tàu Hải Dương 8 rút, TBT Trọng xuất hiện tiếp TBT Lào Cộng bàn công tác xây dựng đảng, vì mất biển đảo không quan trọng hơn mất đảng. Liệu tàu TC tiếp tục trở lại và CSVN có tìm Mỹ làm chỗ dựa không? (cập nhật: đã trở lại ngày 13/8). Chuyên gia QP Úc Thayer và NB Phạm Chí Dũng giải mã. Mời khán thính giả trả lời câu hỏi cuối cùng của bài Điểm Báo.